1

"Niech słowo ‘kocham’ jeszcze raz z ust Twych usłyszę, niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę…"
Adam Mickiewicz

ozd


2

"Raz tylko w życiu kochamy raz tylko szczerze i trwale"
Adam Mickiewicz

ozd


.

"Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno – miłować."
Jan Paweł II

ozd


4

"Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma,
tą miłością, która nigdy nie zawiedzie."
Jan Paweł II

ozd


5

"Dotąd Dwoje, lecz jeszcze nie Jedno, Odtąd Jedno, chociaż
nadal Dwoje… "
Karol Wojtyła

ozd


6

"Mość mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiała, dlatego uwielbiam tę Miłość gdziekolwiek by przebywała"
Jan Paweł II

ozd


7
"Ja jestem Twoja i Ty jesteś mój i tak trwamy razem.
Przecież nie może być
inaczej."
J.W.Goethe

ozd


8

"Mość zaczyna się wtedy,
kiedy szczęście drugiej osoby
jest wa
żniejsze niż
twoje."
J.W.Goethe

ozd


9

Mość nie jest skarbem, który się posiada
lecz obustronnym zobowi
ązaniem
Antoine de Saint-Exupery

ozd


10

"Kochać to nie patrzeć jedno na drugie lecz
patrze
ć razem w tym samym kierunku"
Antoine de Saint-Exupery

ozd


11

Jedno jest tylko w życiu szczęście
kocha
ć i być kochanym
George Sand

ozd


12


Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie
nie można ani zobaczyć, ani dotknąć, trzeba je
poczu
ć
sercem...
H.Keller

ozd


13


Świt nas obudził obok siebie
przez niedomkni
ęte okiennice,
jeste
śmy teraz dwojgiem ludzi,
co maj
ą
wspólne tajemnice…
Jonasz Kofta

ozd


14

"... i żyli długo i szczęśliwie ..."
Kopciuszek

ozd


15
"Ten Pan i ta Pani są na siebie skazani"
J.Sztaudynger

ozd


16


"Być może istnieją czasy piękniejsze,
ale te s
ą
nasze"
J.P.Sartre

ozd


17


"Kochać i być kochanym
to tak jakby z obu stron grzało nas słoń
ce"
Dr Davis Viscott

ozd


18

Na świecie istnieje jedyna rzecz warta życia bezgranicznie
kocha
ć istotę
, która kocha nas bezgraniczne
Francois Mauriac
ozd


 

19

Zestarzej się przy mnie
Najlepsze dopiero się
zdarzy
R.Browning
ozd


20


"J
ak dwie połowy układanki tylko razem mamy sens"
J.Onufrowicz

ozd


21

"...Co to jest miłość?
powiedz, albo nic nie mów
ja chc
ę cię mieć
przy sobie
i nie wiem czemu"
Jonasz Kofta

ozd


22

Czy wiesz co to jest miłość?
to tak jakby padał deszcz,
po którym idziesz i nie wiesz, że pada,
a potem czujesz, że przemokłeś do samego środka

ozd


23

A ja Cię pragnę mieć na co dzień
I usta swe w Twe usta wtapiać.
Cieszy
ć się z Tobą i razem smucić

I do wspólnego domu wracać.

ozd


24

Ty i Ja spośród tysięcy mocno
trzymamy si
ę za ręce,
niezwykły dzie
ń, doniosła chwila
i szept nie
śmiały: miły... miła...
Odtąd już razem zawsze i wszędzie.
Tak miało by
ć i tak niech będzie.

ozd


25

Nie obiecuję Ci wiele, bo tyle prawie co nic.
Najwy
żej wiosenną zieleń i pogodne dni.
Najwy
żej uśmiech na twarzy i dłoń w potrzebie.
Nie obiecuj
ę Ci wiele, bo tylko, po prostu siebie.

ozd

26

Kiedy przysięga złączy serca nasze,
chór radosn
ą pieśń zanuci.
My na zawsze będziemy już razem.
Ty moja a ja Twój, a
ż do śmierci.

ozd


27

W maleńkiej obrączce uczuć świat cały.
Miło
ść, obowiązek, wzniosłe ideały.
Male
ńka obrączka, a znaczy tak wiele.
Na całe
życie włożona w kościele.

ozd


28

Jedyną miarą miłości
jest miłość bez miary

ozd

 


29

A kiedy będziesz żoną moja,
umiłowan
ą poślubioną,
wówczas się ogród nam otworzy,
ogród
świetlisty pełen zorzy....”
A kiedy będziesz mężem moim,
rozdzwoni
ą się nam wszystkie dzwony,
pachn
ąć nam będą winogrony
i róże śliczne i powoje, całować będą włosy Twoje...”

ozd


30

Na wspólną radość, na chleb powszedni,
na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,
na nieustające sobą zdziwienie, na gniew,
krzywd
ę i przebaczenie wybieram Ciebie.
K.I.Gałczyński

ozd


Formularz został wysłany poprawnie. Dziękujemy.

Na Twoje konto e-mail została wysłana wiadomość z formularzem, w którym znajduje się wygenerowany numer zamówienia, ułatwiający późniejszy kontakt.